Zapraszamy do udziału w międzynarodowym projekcie – “Ponad barierami i granicami”

Zapraszamy do udziału w międzynarodowym projekcie – Austria, Belgia, Polska – “Ponad barierami i granicami”, w którym:

 • poznasz inne kraje europejskie i ich kulturę
 • nauczysz się różnych umiejętności przydatnych w życiu codziennym i w kontaktach międzyludzkich
 • nawiążesz nowe znajomości

Dla jakich uczestników jest ten projekt?

 • z dysfunkcją wzroku posiadających orzeczenie o niepełnosprawności
 • w wieku 18-30 oraz w wieku 50+
 • chcących zdobywać nową wiedzę i umiejętności
 • otwartych na nowe kontakty i chętnie dzielących się swoim doświadczeniem
 • którzy dysponują czasem i są gotowi zaangażować się w działania projektu przez cały okres jego realizacji (t.j. od kwietnia 2017 do czerwca 2018), poprzez: utrzymywanie kontaktu z innymi uczestnikami, np. przez skype, telefon, e-mail; organizowanie lokalnych imprez upowszechniających rezultaty projektu.

Główne działania projektu:

1. Szkolenia stacjonarne (1 pięciodniowe szkolenie w Polsce, 1 pięciodniowe szkolenie w Belgii, 1 pięciodniowe szkolenie w Austrii)

Zakres szkoleń:

 • obsługa komputera i innych urządzeń elektronicznych
 • czynności życia codziennego w tym np. gotowanie
 • dobieranie ubioru stosownie do okazji, budowanie swojego wizerunku
 • komunikacja interpersonalna
 • nauka niezbędnych do komunikacji zwrotów w języku francuskim, niemieckim, polskim i angielskim
 • różne techniki czytania, pisania, liczenia, w tym przy użyciu systemu brajla oraz przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii.

2. Kilkugodzinne szkolenia zdalne, z wykorzystaniem nowoczesnych technologii (np. przez skype’a), co najmniej jedno przed i jedno po każdym szkoleniu stacjonarnym – szkolenia przygotowujące do szkoleń stacjonarnych oraz będące przedłużeniem szkoleń stacjonarnych

3. Imprezy upowszechniające rezultaty projektu, w każdym kraju, w regionach uczestników projektu
Podczas wyjazdów na szkolenia realizowane za granicą przewiduje się również wyjścia do miejsc kultury i/lub zwiedzanie zabytków/ciekawych miejsc znajdujących się w pobliżu miejsca realizacji szkoleń.

W projekcie może wziąć udział 10 uczestników z każdego kraju.
Projekt realizowany jest do czerwca 2018 r.
Projekt jest finansowany w ramach europejskiego programu Erasmus +.

Zgłoszenia do udziału w projekcie (formularz zgłoszeniowy w załączeniu ) prosimy przysyłać do dnia 31.03.2017 r. na adres:

Polski Związek Niewidomych
ul. Konwiktorska 9
00-216 Warszawa
Z dopiskiem: Projekt “Ponad barierami i granicami”.

lub na adres: alemanczyk@pzn.org.pl z podaniem w tytule nazwy projektu: “Ponad barierami i granicami”.

Liczy się data wpływu formularza zgłoszeniowego. Formularze otrzymane po 31.03.2017 r. nie będą rozpatrywane.
Do 10 kwietnia komisja rekrutacyjna dokona kwalifikacji uczestników projektu.

Zapraszamy do udziału w projekcie!!!