Treść artykułu

Zaopiekuj się sobą, a wtedy lepiej pomożesz innym

Fundacja ADRA Polska zaprasza do udziału w projekcie pn. “Taking Care of the Care Takers”. Projekt skierowany jest do osób dorosłych, które działając społecznie mogą być narażone na długotrwały stres oraz wypalenie zawodowe. Osoby aktywnie zaangażowane w szereg zadań opiekuńczych w szkołach, fundacjach czy stowarzyszeniach, troszcząc się o innych, często zapominają o swoich potrzebach. I to właśnie z myślą o nich narodziła się idea “Taking Care of the Care Takers”. Podczas projektu będziemy wspólnie zastanawiać się, jak przeciwdziałać wypaleniu zawodowemu, dzielić się doświadczeniami, a także poznawać nowe techniki (ruchowe i teatralne) związane z uwalnianiem trudnych emocji.

“Taking Care of the Care Takers” to międzynarodowy projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej, który służyć będzie wymianie doświadczeń między osobami pracującymi z dziećmi, młodzieżą z 6 krajów – Jordanii, Włoch, Polski, Ukrainy, Chorwacji i Rosji.

Uczestnicy projektu nie ponoszą żadnych kosztów. W przypadku osób, które potrzebowałyby wsparcia, możliwy jest udział osób towarzyszących. Projekt będzie odbywać się w całości w języku angielskim, osoby zainteresowane zachęcamy do zapoznania się z załączonym infopackiem oraz prosimy o kontakt z koordynatorką projektu, najpóźniej do końca lutego 2020.

UPDATED TCCT infopack (.pdf)

Weronika Koralewska
Fundacja ADRA Polska
tel.: 508 719 739
e-mail: youth@adra.pl