Treść artykułu

Czarny telefon z słuchawką

Zadzwoń i zapytaj tyflopedagoga z ośrodka PZN „Homer”

Tyflopedagodzy i trenerzy z Ośrodka Rehabilitacji i Szkolenia PZN „Homer” w Bydgoszczy pełnią telefoniczne dyżury, w trakcie których udzielają porad. Osoby zainteresowane mogą uzyskać praktyczne wskazówki w kwestiach związanych z rehabilitacją osób niewidomych i słabowidzących.

Telefoniczne dyżury trenerów odbywają się w następujące dni:

  • poniedziałki i środy od godz. 10:00 do 12:00

– Trener „Technik komunikacji – nowych technologii, tyflotechnik” – tel. 52 341 52 28 wew. 502

– Trener „Samoobsługi – czynności dnia codziennego” – tel. 52 341 52 28 wew. 503

  • wtorki i czwartki od godz. 10:00 do 12:00

– Trener „Orientacji przestrzennej i poruszania się z białą laską” – tel. 52 341 52 28 wew. 449

– Trener „Technik komunikacji – pisma punktowego” – tel. 52 341 52 28 wew. 504

Dodatkowo trenerzy przygotowują krótkie filmy instruktażowe, które są udostępniane na profilu facebookowym ośrodka, link: https://www.facebook.com/orispzn.

Ośrodek „Homer” znajduje się w Bydgoszczy, jego celem jest kompleksowa rehabilitacja osób niewidomych i słabowidzących, przygotowująca do samodzielnego życia. Prowadzone są tu szkolenia w zakresie nauki określonych umiejętności lub zawodu oraz rehabilitacyjne. Baza dydaktyczna jest dostosowana do potrzeb osób z dysfunkcją wzroku.

Fot. Unsplash