Treść artykułu

Specjalistka z Centrum Rehabilitacji PZN prezentuje uczestnikom różne rodzaje lup.

Za nami warsztaty dla pracowników instytucji kultury

Niemal pięćdziesiąt osób z różnych instytucji kultury z całej Polski gościliśmy w Instytucie Tyflologicznym PZN. Uczestnicy uzyskali wiele informacji, jak instytucję kultury uczynić dostępną dla osób niewidomych i słabowidzących, zwiedzili też naszą placówkę pod kątem dostępności.

Spotkanie miało miejsce 28 sierpnia br., w siedzibie Polskiego Związku Niewidomych, przy ulicy Konwiktorskiej w Warszawie.

Na początku goście wzięli udział w „Laboratorium Ciemności” − zajęciach, które ukazują świat z perspektywy osób z niepełnosprawnością wzroku. W trakcie warsztatów uczestnicy dowiedzieli się, jak takie osoby funkcjonują w codziennym życiu oraz w jaki sposób im pomagać. Potem odbyło się spotkanie z mecenasem Jarosławem Jagurą, który przedstawił zagadnienia i przepisy prawne dotyczące dostępności placówek kultury dla osób z dysfunkcją narządu wzroku, także w kontekście przebywania w takich miejscach psa przewodnika. Poinformował także o sankcjach za nieprzestrzeganie tych przepisów.

Następnie kierownik Centrum Rehabilitacji PZN, Elżbieta Oleksiak omówiła standardy dotyczące dostępności placówek kultury dla osób niewidomych i słabowidzących oraz możliwości przyprowadzania do nich psów przewodników. Uczestnicy obejrzeli kilka filmów: o tym, jak pomagać osobom z problemami wzroku, o pomysłach na dostosowanie placówek kultury we Florencji, Belgii i w Warszawie oraz film instruktażowy, jak się zachować, kiedy spotykamy osobę niewidomą, która porusza się z psem przewodnikiem. Warsztatowicze zadawali wiele pytań pracownikom Instytutu i z zaangażowaniem pozyskiwali wiedzę, otrzymali też materiały informacyjne. A wszystko po to, aby jak najlepiej poznać tematykę i móc wprowadzić odpowiednie udogodnienia w instytucjach kultury.

To już szóste takie spotkanie – odbywają się one w ramach projektu „Budowa kompleksowego systemu szkolenia i udostępniania osobom niewidomym psów przewodników oraz zasad jego finansowania”. Minione szkolenia z tego cyklu przeznaczone były dla: pracodawców, pracowników transportu naziemnego, placówek służby zdrowia z całej Polski, przedstawicieli jednostek samorządowych z województwa śląskiego i pracowników domów pomocy społecznej z województwa mazowieckiego.

Więcej zdjęć na stronie: https://www.facebook.com/PolskiZwiazekNiewidomychInstytutTyflologiczny

Centrum Komunikacji PZN

Fot. Kamila Wiśniewska

 

Specjalistka Centrum Rehabilitacji PZN prezentuje uczestnikom białe laski.

Zaprezentowanie uczestnikom powiększalnika elektronicznego.

Pracownik Centrum Rehabilitacji PZN prezentuje publikacje brajlowskie i w powiększonym druku dla osób słabowidzących.