Treść artykułu

Cmentarny anioł. Figura nagrobna

Z ŻALEM ŻEGNAMY

Dotarła do nas smutna wiadomość, w wieku 97 lat zmarła Danuta Tomerska. Z wielkim żalem żegnamy wieloletniego redaktora Zakładu Nagrań i Wydawnictw Polskiego Związku Niewidomych. Danuta Tomerska wywarła wielki wpływ na poziom oświaty i kultury osób niewidomych w Polsce. Jej zasługi pozostaną niezapomniane.

Danuta Tomerska została odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Edukacji Narodowej, Złotą Odznaką za Zasługi dla Kultury oraz Złotą Odznaką PZN i Nagrodą kpt. Jana Silhna przyznawaną za zasługi w pracy na rzecz osób niewidomych.

Kierowała ona Wydawnictwem Książkowym PZN ponad 40 lat. Dzięki jej zaangażowaniu i ofiarnej pracy Związek wydał ponad sześć tysięcy książek nagranych na kasety magnetofonowe i ponad dwa tysiące tytułów zapisanych w brajlu. Na początku książki czytali spikerzy radiowi, a potem wybitni aktorzy scen warszawskich. Danuta Tomerska napisała ogrom artykułów do czasopism PZN „Światełko” oraz „Pochodnia”. Przez cały czas pracy w wydawnictwach PZN była bardzo związana z czasopismami dla dzieci wydawanymi w brajlu. Organizowała wiele konkursów i akcji czytelniczych dla uczniów.

Kierownictwo Polskiego Związku Niewidomych składa wyrazy najgłębszego współczucia rodzinie, bliskim i przyjaciołom.

***

Nabożeństwo pogrzebowe odbędzie się 30 listopada br. o godz.11.00 w Kościele Św. Stanisława Kostki na Żoliborzu, a uroczystości pogrzebowe i pochówek na Cmentarzu Wólka Węglowa w Warszawie.