Treść artykułu

Cmentarny anioł. Figura nagrobna

Z żalem żegnamy

Z żalem informujemy o śmierci kolejnych wybitnych osób. Odeszli od nas Tadeusz Józefowicz − współautor publikacji nt. skrótów brajlowskich oraz Janusz Witkun – jedyny w Polsce niewidomy notariusz.

Janusz Witkun (1938–2021) zmarł 30 czerwca br. Od dzieciństwa zmagał się z chorobą oczu. W 1973 r. założył własną kancelarię notarialną, w której pracował, aż do emerytury. Przez lata uczestniczył on także w pracach Kolegium Redakcyjnego czasopisma „Pochodnia” oraz pracach Komisji ds. Rehabilitacji. Był to człowiek zaangażowany w działalność na rzecz środowiska osób niewidomych. Przez wiele lat przewodniczył Sądowi Koleżeńskiemu w warszawskim oddziale PZN-u. Janusz Witkun był również jednym ze współzałożycieli Fundacji „Trakt”.

Ze smutkiem informujemy także o śmierci Tadeusza Józefowicza. Już od najmłodszych lat wiedział on, że chce pracować na rzecz osób z dysfunkcją wzroku. Po ukończeniu liceum zaczął prowadzić drukarnię dla niewidomych w Gdańsku. W 1951 r. opuścił drukarnię i zaczął pracę jako działacz spółdzielni niewidomych we Wrocławiu. Był on także współautorem książki pt. „System polskich ortograficznych skrótów brajlowskich. Omówienie systemu i jego historia”.

Z ogromnym żalem i smutkiem żegnamy tak wspaniałych ludzi. Cześć ich pamięci.