Treść artykułu

Z biletem na pokładzie Pendolino

Pod koniec grudnia 2014 roku spółka Intercity uruchomiła nową kategorię połączeń kolejowych – EIP Premium. Nowe połączenia są obsługiwane przez pociągi Pendolino.

W swoim regulaminie przewoźnik wprowadził zakaz zakupu biletów na pokładzie tych pociągów. W przypadku braku biletu pasażer musi uiścić dodatkową opłatę w wysokości 650 złotych. Powyższe regulacje dotyczą również osób niewidomych oraz ich przewodników.

Bilet na pokładzie pociągu, Pendolino, bez konsekwencji finansowych mogą nabyć jedynie osoby na wózkach inwalidzkich.

W związku z tym zwróciliśmy się do spółki Intercity z wnioskiem o zmianę regulaminu przewozu i umożliwienie zakupu biletów osobom niewidomym oraz ich przewodnikom na pokładzie pociągów EIP Premium – Pendolino bez ponoszenia dodatkowych opłat. Wskazaliśmy, iż postanowienie regulaminu regulujące omawianą kwestię są niezgodne z prawem Europejskim.

Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1371/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczącego praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym, osoby niepełnosprawne i osoby o ograniczonej sprawności ruchowej powinny mieć możliwość zakupu biletów w pociągu bez dodatkowych opłat. Przywołany akt prawny nie przewiduje żadnych wyjątków od tej reguły.

W odpowiedzi na nasze pisma przewoźnik stwierdził, iż przepisy prawa przewozowego zezwalają na wprowadzanie dodatkowych ograniczeń w przypadku zakupu biletów na pokładzie pociągów. Z pisma przewoźnika wyraźnie wynika, iż władze spółki nie mają zamiaru przychylić się do naszego postulatu.

Warto nadmienić, iż na początku kwietnia Urząd Transportu Kolejowego wszczął postępowanie administracyjne w związku z brakiem możliwości zakupu biletów na pokładzie pociągów EIP – Pendolino. Polski Związek Niewidomych także skierował pismo do Urzędu potwierdzając potrzebę i słuszność wszczętego postępowanie.

Mamy nadzieję, że, UTK jako organ nadzorujący wyda rozstrzygnięcie korzystne dla pasażerów niewidomych.

Krzysztof Wiśniewski
prawnik
Instytut Tyflologiczny PZN
Centrum Rehabilitacji