Treść artykułu

Wytyczne i standardy tworzenia komunikatów do nawigacji kontekstowej dla osób niewidomych i słabowidzących

Publikacja do pobrania w pliku PDF poniżej.