Treść artykułu

Osoba pisze przy użyciu klawiatury na laptopie.

Wystawa wirtualna „Złota epoka Jagiellonów”

Z okazji 500-letniej rocznicy urodzin króla Zygmunta II Augusta Zakład Narodowy im. Ossolińskich przygotował wirtualną wystawę „Złota epoka Jagiellonów”. Przy tworzeniu wystawy zadbano o kwestie dostępności dla osób niepełnosprawnych, w tym osób z dysfunkcją wzroku.

Ekspozycja ma za zadanie przybliżyć okres panowania dwóch ostatnich Jagiellonów, wykorzystując przede wszystkim zasoby ze zbiorów Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. Dzieli się ona na trzy kategorie: dynastia i państwo Jagiellonów, społeczeństwo oraz kultura i nauka. Najmłodszych odbiorców mogą zachęcić gry edukacyjne oraz testy interaktywne sprawdzające wiedzę zdobytą podczas oglądania wystawy.

Twórcy ekspozycji zadbali o to, aby „Złota epoka Jagiellonów” była dostępna również dla osób z dysfunkcjami słuchu czy wzroku. Wideopodcasty zostały wyposażone zarówno w napisy, jak i tłumaczenie na język migowy, a ilustracje i fotografie eksponatów opatrzono opisami.

Dostępne są dwie wersje językowe: polska i angielska.

Strona będzie działać do września 2022 roku, chyba że możliwości techniczne pozwolą na przedłużenie funkcjonowania wystawy.

Ekspozycję można oglądać pod adresem: www.zlotaepoka.ossolineum.pl/.

Fot. Unsplash