Treść artykułu

Uczestnicy konferencji słuchają prelegenta

Wysłuchanie publiczne dot. Programu Fundusze Europejskie Pomoc Żywnościowa

Już w czwartek 10 czerwca odbędzie się wysłuchanie publiczne ws. projektu Programu Fundusze Europejskie Pomoc Żywnościowa 2021-2027. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przewiduje m.in.:

  • przekazywanie dystrybucji żywności do najbardziej potrzebujących (w formie paczek i posiłków),
  • realizację warsztatów sprzyjających włączeniu społecznemu odbiorców pomocy żywnościowej – tzw. działań towarzyszących.

Działania te odbywać się mają przez organizacje partnerskie na szczeblu ogólnopolskim/ ponadregionalnym, regionalnym oraz lokalnym. Pomoc osobom, które najbardziej doświadczają ubóstwa żywnościowego to szczególnie ważny dziś temat. W latach poprzednich z pomocy korzystało nawet 1,3 mln. osób rocznie. To ważne, aby w tych obszarach instytucje, organizacje oraz osoby zainteresowane współpracowały nad jak najlepszym rozdysponowaniem środków w przyszłości. Chętni do zabrania głosu i uczestnictwa bezpośrednio w wydarzeniu muszą zgłosić się przez specjalny formularz (link poniżej).

Wysłuchanie będzie można oglądać na żywo na kanale YouTube Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych (OFOP) oraz Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej oraz na specjalnej stronie poświęconej tematyce wysłuchań publicznych związanych z programowaniem funduszy europejskich w Polsce – www.wysluchania-nowaperspektywa.pl

Wysłuchania publiczne – najbliższe terminy:

Koncepcja Programu Fundusze Europejskie Pomoc Żywnościowa na lata 2021-2027 (część EFS+)
Termin: 10 czerwca 2021 (czwartek)
Zgłoszenia do 8 czerwca (wtorek), godz. 10:00
Link: www.wysluchania-nowaperspektywa.pl/program-pomoc-zywnosciowa
Wydarzenie na FB: https://fb.me/e/1s9nFEifK

Projekt Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (EFS+)
Termin: 17 czerwca 2021 (czwartek)
Zgłoszenia do 15 czerwca (wtorek), godz. 10:00
Link: www.wysluchania-nowaperspektywa.pl/fe-na-rozwoj-spoleczny
Wydarzenie na FB: https://fb.me/e/8A1SwZNk4

 

Czym są wysłuchania?

Podczas wysłuchań przedstawiciele rządu, którzy odpowiadają za kształt Umowy Partnerstwa i programów przygotowanych przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR), usłyszą opinie dotyczące tych dokumentów. Pomysłodawcą i patronem wysłuchań są przedstawiciele organizacji w Podkomitecie do spraw Rozwoju Partnerstwa. Jego członkami są przedstawiciele rządu, samorządu, partnerów społecznych i gospodarczych, a także organizacji społeczeństwa obywatelskiego. Wysłuchania przygotowała Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych i Fundacja Stocznia ze wsparciem organizacji pozarządowych we współpracy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej.

Kontakt w sprawie wysłuchań publicznych: kontakt@wysluchania-nowaperspektywa.pl

 

Fot. Unsplash