Treść artykułu

Rysunek: dwie osoby wrzucają swoje głosy do urny wyborczej

Wyniki wyborów w Okręgu Małopolskim PZN

22 listopada br. w Okręgu Małopolskim PZN ponownie zebrał się Okręgowy Zjazd Delegatów. Prezesem został Ryszard Fraś. Funkcję wiceprezesów pełnić będą: Mirosław Cibor, Tadeusz Ćwięka, Adam Piskór. Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej Okręgu została Ewa Jędryka.