Treść artykułu

Głos wrzucany do urny wyborczej

Wyniki wyborów w Okręgu Kujawsko-Pomorskim PZN

13 listopada odbył się Zjazd Delegatów Okręgu Kujawsko-Pomorskiego. Prezesem Zarządu Okręgu została Izabela Wasilewska. Funkcję wiceprezesów będą pełnić: Judyta Dzwonkowska, Krzysztof Suchocki oraz Anna Kruczkowska. Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Okręgu został Andrzej Sargulski.