Treść artykułu

Głos wrzucany do urny wyborczej

Wybory w Okręgu Lubuskim i Podkarpackim

W dniu 27 listopada odbył się zjazd delegatów Okręgu Lubuskiego, na którym wybrano nowe władze okręgu:

  • prezes Zarządu Okręgu – Elżbieta Czerwonka,
  • wiceprezes – Paweł Tatur,
  • wiceprezes – Ewa Kołtko,
  • wiceprezes – Danuta Mielimączka,
  • przewodnicząca Komisji Rewizyjnej – Anna Iwaniuk.

Wyboru nowych władz dokonano również w trakcie zjazdu delegatów Okręgu Podkarpackiego:

  • prezes Zarządu Okręgu – Ryszard Cebula,
  • wiceprezes – Agata Pogoda,
  • wiceprezes – Ewa Bednarczyk,
  • wiceprezes – Adam Skwarczyński,
  • przewodnicząca Komisji Rewizyjnej – Maria Okulska.