Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji na SGGW - zielono-biały budynek

Wszechnica Żywieniowa w SGGW Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji zaprasza na prelekcje w semestrze letnim w roku akademickim 2018/2019

 • 20 marca – Probiotyki, prebiotyki i żywność probiotyczna
  • dr Małgorzata Jałosińska (Zakład Higieny i Zarządzania Jakością Żywności, SGGW)
  • dr inż. Dorota Zielińska (Zakład Higieny i Zarządzania Jakością Żywności, SGGW)
 • 10 kwietnia * – Błonnik pokarmowy a zdrowie człowieka – część 1
  • dr hab. Jarosława Rutkowska, prof. SGGW (Zakład Analiz Instrumentalnych, SGGW)
  • dr inż. Joanna Myszkowska-Ryciak (Zakład Dietetyki, SGGW)
 • 15 maja – Błonnik pokarmowy a zdrowie człowieka – część 2
  • prof. dr hab. Joanna Gromadzka-Ostrowska (Zakład Fizjologii Żywienia, SGGW)
  • dr inż. Joanna Rachtan-Janicka (Zakład Żywności Funkcjonalnej i Towaroznawstwa, SGGW)
 • 12 czerwca * – Jubileusz 25-lecia Wszechnicy
  • Goście i Pracownicy Wydziału

Spotkania odbywają się:

 • w trzecie środy miesiąca * a w kwietniu i czerwcu w drugie środy miesiąca, o godz. 17.15
 • w SGGW w Warszawie przy ul. Nowoursynowskiej 159c
 • na Wydziale Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji (zielony budynek, nr 32), w Auli II
 • dojazd: autobusy 148, 166, 185, 193, 401, 503

WSTĘP WOLNY

Prelekcje transmitowane są on line a potem dostępne na YouTube -szczegóły na stronie internetowej:

www.wszechnica-zywieniowa.sggw.pl

Kontakt z organizatorką:

mgr Hanna Wysocka
telefon: (22) 59-37-004
e-mail: hanna_wysocka@sggw.pl

Dodatkowe informacje: