Treść artykułu

młode osoby podają sobie ręce na znak jedności

Wsparcie dla niewidomych i słabowidzących mieszkańców Gdańska

Okręg Pomorski Polskiego Związku Niewidomych w Gdańsku informuje, że od 1 czerwca 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. w swojej siedzibie w Gdańsku-Wrzeszczu, przy ul. Jesionowej 10, prowadzi „Centrum informacji i wsparcia dla niewidomych i słabowidzących mieszkańców Gdańska” pt. „Chcemy widzieć i umieć kontynuacja”. Działalność Centrum dofinansowana jest ze środków PFRON przekazanych przez Miasto Gdańsk.

Punkt jest czynny od poniedziałku do piątku od godz. 8.00–15.00, we wtorki do godziny 18.00, porady prawne udzielane są w drugi i ostatni wtorek miesiąca w godz. 15.00–17.00.

Wszelkie informacje udzielane są pod numerem telefonu 58 341 26 83.

Oferta Centrum:

  • Dobór odpowiedniego sprzętu rehabilitacyjnego, ułatwiającego funkcjonowanie, połączony z jego prezentacją, nauką obsługi oraz możliwością zakupu.
  • Porady oraz możliwość uczestniczenia w zajęciach z zakresu czynności życia codziennego.
  • Spotkania w ramach grup wsparcia dla osób z dysfunkcją wzroku, członków ich rodzin oraz przewodników.
  • Usługi asystencko-lektorskie, możliwość skorzystania z komputera ze specjalistycznym oprogramowaniem z dostępem do Internetu oraz zasobów utworzonej biblioteki książki mówionej.
  • Szeroko rozumiane poradnictwo o przysługujących ulgach, uprawnieniach, orzecznictwie, szkoleniach, turnusach, dofinansowaniach różnych instytucji, edukacji dzieci, ośrodkach szkolno-wychowawczych, pomocach dydaktycznych itp.
  • Poradnictwo prawne.
  • Udzielanie informacji i porad dotyczących pisma Braille’a z możliwością jego nauki.

Źródło: Okręg Pomorski PZN

Fot. Shutterstock