Treść artykułu

Młoda kobieta z białą laską stoi na ulicy w mieście

Wolontariat w Belgii dla osób z dysfunkcją narządu wzroku

Po raz kolejny zapraszamy osoby niewidome i słabowidzące do udziału w wolontariacie w Belgii, w miejscowości Liège. To wspaniała okazja do zdobycia cennych doświadczeń.

Projekt realizowany jest przez Polski Związek Niewidomych oraz organizację VIEWS (Visually Impaired’s Educational World Support), z którą Związek z powodzeniem współpracował już przy wielu inicjatywach. Wolontariat odbywać się będzie w ramach Europejskiego Korpusu Społecznego.

Do Liège może wyjechać osoba niewidoma lub słabowidząca w wieku od 18 do 30 lat. Mile widziana jest co najmniej podstawowa znajomość języka francuskiego (poziom A2) oraz duża motywacja do nauczenia się tego języka na poziomie zaawansowanym. Wolontariat można rozpocząć w styczniu/lutym 2024 r.  Projekt trwa do czerwca 2024 r.

 Oferowane miejsca odbywania wolontariatu

Prace na zasadzie wolontariatu odbywać się będą w jednym z trzech miejsc:

  • Projekt 1: Biuro organizacji VIEWS;
  • Projekt 2: Szkoła dla dzieci z niepełnosprawnością wzroku z dodatkowymi niepełnosprawnościami;
  • Projekt 3: Organizacja Coordination Socio-Culturelle de Sainte-Marguerite.

Zakwaterowanie, wyżywienie i koszty przejazdów

Wolontariusze będą zakwaterowani w wynajętym mieszkaniu. Każdy uczestnik otrzyma prywatny pokój. Mieszkanie ulokowane jest w odległości ok. 20 min piechotą od miejsca pracy i ok. 25 min od centrum miasta. Wolontariuszowi będzie wypłacane miesięcznie kieszonkowe oraz środki na wyżywienie oraz przejazdy. Koszty podróży do Belgii oraz ubezpieczenia zdrowotnego również zostaną w pełni pokryte.

Szkolenia podczas działań

Przez pierwsze dwa tygodnie pobytu w Belgii wolontariusze nie będą pracować.

W tym czasie zapewnione są:

  • zajęcia z orientacji przestrzennej (uczestnicy poznają drogę do pracy, sklepu i innych ważnych miejsc),
  • zajęcia z czynności życia codziennego (wolontariusze będą uczyć się, jak przygotowywać posiłki, jak samodzielnie robić zakupy, jak dbać o higienę osobistą i porządek w mieszkaniu, poznają też zasady pierwszej pomocy),
  • intensywna nauka języka francuskiego – jej celem jest zapewnienie wolontariuszom jak najszybszą samodzielność w poruszaniu się, komunikowaniu i wszelkich czynnościach codziennego życia.

Podczas całego przedsięwzięcia uczestnicy otrzymają stałe wsparcie od organizacji koordynującej − VIEWS.

Zachęcamy osoby spełniające kryteria do wzięcia udziału w projekcie. Wolontariat za granicą to szansa na zdobycie cennych doświadczeń, które procentują nie tylko w życiu zawodowym, ale i osobistym.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu:

22 887 62 70 lub pod adresem e-mail: alemanczyk@pzn.org.pl