Treść artykułu

Rodzina na plaży nad morzem. Widać plecy matki, dziecka i ojca. Wszyscy trzymają się za ręce.

Wniosek o 500+ warto złożyć wcześniej

Od 1 lipca można składać wnioski drogą elektroniczną, a od 1 sierpnia tradycyjnie, w ramach programu „Rodzina 500+”. Warto wypełnić formalności wcześniej, czyli w okresie lipiec–sierpień – wtedy świadczenie zostanie wypłacone (najpóźniej do 31 października) z wyrównaniem od lipca. Po zmianach 500+ obejmie wszystkie dzieci w rodzinie, w tym pierwsze i jedynaków.

Wniosek można złożyć online za pośrednictwem bankowości elektronicznej, portalu Emp@tia oraz portalu PUE ZUS. Co jeśli zostanie złożony w innym (niż podanym wcześniej) terminie?

Kiedy rodzic załatwi formalności we wrześniu, otrzyma świadczenie z wyrównaniem od lipca najpóźniej do 30 listopada. Jeśli jednak złoży wniosek w październiku, pieniądze będą przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku. Świadczenie zostanie wypłacone do końca roku, ale z wyrównaniem od października, nie od lipca. Analogicznie, jeśli rodzic złoży wniosek w listopadzie, otrzyma wyrównanie liczone od tego miesiąca do 31 stycznia 2020 r. Kiedy wypełni formalności w terminie od 1 grudnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r., świadczenie zostanie wypłacone od miesiąca złożenia wniosku, najpóźniej do 29 lutego 2020 r.

Rodzice, z przyznanym do 30 września 2019 r. świadczeniem wychowawczym na drugie i kolejne dzieci, składają od 1 lipca br. jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci. Na jego podstawie od 1 lipca zostanie im przyznane prawo do świadczenia na pierwsze dziecko (na które obecnie nie pobierają 500+), natomiast od 1 października br. na pozostałe dzieci (na które świadczenia są już przyznane do końca września).

Pierwszy okres, na jaki zostanie przyznane świadczenie na nowych zasadach, jest wydłużony do 31 maja 2021 r. Rodzice nie będą musieli ponownie składać wniosków o 500+ w 2020 r.

Opracowane na podst. inf. pras. MRPiPS