Treść artykułu

Uczestnicy spotkania w siedzibie Włoskiego Związku Niewidomych we Florencji

Wizyta w siedzibie Włoskiego Związku Niewidomych i Słabowidzących

W dniu 7 czerwca br. prezes ZG PZN, Andrzej Brzeziński wraz z Anną Lemańczyk, koordynatorką projektu „DIGIVETT4VIP” wzięli udział w spotkaniu z władzami regionalnego oddziału Włoskiego Związku Niewidomych we Florencji. Gospodarzy reprezentował prezes regionu toskańskiego, Massimo Diodati.

Okazją do spotkania było rozpoczęcie realizacji projektu „DIGIVETT4VIP”. W wydarzeniu wziął udział zdalnie prezes Włoskiego Związku Niewidomych i Słabowidzących rezydujący w Rzymie, Mario Barbuto. Ofiarował on dla Polskiego Związku Niewidomych medal wydany w 2020 roku z okazji stulecia włoskiej organizacji.

Prezes Mario Barbuto przekazał wyrazy wdzięczności dla PZN i Polski za pomoc świadczoną niewidomym i słabowidzącym uchodźcom z Ukrainy oraz podziękował za chęć i gotowość do włączenia się do działań pomocowych.

Prezesi Andrzej Brzeziński i Massimo Diodati wyrazili chęć dalszej współpracy w zakresie wspierania osób z dysfunkcjami narządu wzroku.

Prezes ZG PZN z przedstawicielami Włoskiego Związku Niewidomych i Słabowidzących