Treść artykułu

Mężczyzna idzie po ulicy z białą laską

Większość przejść niedostępna dla niewidomych

Aż 70% przejść dla pieszych nie spełnia wymogów dostępności dla osób o ograniczonej mobilności – wynika z badania przeprowadzonego przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad.

W badaniu ujęto przejścia znajdujące się na drogach zarządzanych przez GDDKiA. Zdaniem audytorów jedynie co czwarte przejście jest bezpieczne. Najczęstsze problemy to brak odpowiedniej sygnalizacji świetlnej, dźwiękowej, a także oznaczeń dotykowych. Innym problemem jest nieprawidłowy montaż oznaczeń dotykowych lub zbyt wąski pas tzw. azylu (wysepki między pasami).

Badanie wykazało, że aż 478 z 682 badanych przejść nie ma odpowiednich oznaczeń dotykowych dla osób z dysfunkcją wzroku. Natomiast 33 przejścia nie spełniały wymogów dostępności dla osób poruszających się na wózkach, a 12 z przejść miało dodatkowo zbyt wąską strefę azylu między pasami jezdni. Raport GDDKiA wskazał, iż niektóre z przejść są źle zaprojektowane: zebra prowadzi pieszego na trawnik, bądź też dojście do przejścia jest utrudnione.

Podsumowanie audytu można przeczytać na stronie: https://www.gddkia.gov.pl/frontend/web/userfiles/articles/p/podsumowanie-audytu-przejsc-dla-_39368/przejscia_dla_pieszych.pdf.

Rafał Kanarek, Centrum Komunikacji Instytutu Tyflologicznego PZN