Treść artykułu

Uścisk dłoni w geście wsparcia

Większe pieniądze dla DPS-ów

Z programu unijnego PO WER zostaną dofinansowane wynagrodzenia i zakupione środki ochrony osobistej dla zakładów opiekuńczo-leczniczych, pielęgnacyjno-opiekuńczych, hospicjów i DPS-ów.

Zgodę na przeznaczenie środków unijnych na ten cel i realizację projektu przez Narodowy Fundusz Zdrowia wydał minister funduszy i polityki regionalnej. Jest to jeden z elementów Funduszowego Pakietu Antywirusowego. Pieniądze trafią na dodatkowe wynagrodzenia dla pielęgniarek, które ze względów sanitarnych, musiały zrezygnować z innych miejsc zatrudnienia. Dodatkowo kadra otrzyma możliwość noclegu poza miejscem zamieszkania, aby chronić swoje rodziny przez zarażeniem. Placówki będą mogły też zakupić środki ochrony osobistej oraz dezynfekcyjne.

Fundusze z programu Wiedza, Edukacja Rozwój (PO WER) dofinansują pomoc udzielaną od 1 maja do końca tego roku. Na dodatki do wynagrodzeń pracowników w placówkach przeznaczone jest prawie 230 mln zł. Na zakup środków ochrony dla personelu i pensjonariuszy planowane jest ponad 20 mln zł.

Źródło: MFiPR

Fot. Unsplash