Treść artykułu

Mężczyzna poruszający się na wózku inwalidzkim znajduje się w bibliotece. W dłoniach trzyma kilka książek.

Większe dofinansowanie wynagrodzeń dla osób z niepełnosprawnościami

Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych proponuje zwiększenie ustawowych stawek dofinansowań do wynagrodzeń pracowników z niepełnosprawnościami o 15%.

W ramach rozwiązania opracowanego przez Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, Łukasza Krasonia, przewidywane jest zwiększenie stawek dofinansowań dla:

  • osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności – kwota bazowa 2760 zł (wcześniej 2400 zł),
  • osób z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności – kwota bazowa 1550 zł (wcześniej 1350 zł),
  • osób z orzeczeniem o lekkim stopniu niepełnosprawności – kwota bazowa 575 zł (wcześniej 500 zł).

Dodatkowo dla schorzeń szczególnych dofinansowanie ma wzrosnąć – w zależności od stopnia niepełnosprawności – do:

  • 1380 zł – dla osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
  • 1035 zł – dla osób z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu,
  • 690 zł – dla osób z orzeczeniem o lekkim stopniu.

Wcześniej było to 1200, 900 lub 600 zł.

Aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami to nie tylko bardzo ważny aspekt życia tych osób, ale także szansa dla pracodawców na nowe drogi rozwoju działalności i pozyskanie pracowników z nietypowymi kwalifikacjami.

 

Źródło: http://www.niepelnosprawni.pl