Treść artykułu

Wieczór poezji i muzyki w Tyflogalerii

Tyflogaleria PZN zaprasza 7 grudnia br. o godz. 17.00 na wieczór poezji i muzyki. Będzie to spotkanie autorskie Ireny Stopierzyńskiej-Siek oraz koncert zespołu muzyki dawnej FURIBONDO. Uczestnicy wydarzenia będą mogli wysłuchać utworów Bacha, Brucknera, Purcellego oraz Rossiniego.

Irena Stopierzyńska-Siek jest autorką siedmiu tomików poetyckich. Kolejno ukazywały się: „Z koszy­ka słów wybranych – 2004 r., „Doskonałość Twą odgaduję – 2006 r., „Powolne zmierz­chanie błękitu” 2007 r., „Pejzaże słowem oplecione” – 2010 r., „Pod łukami gotyckiej alei” 2012 r., „Za oknem przemijania, za światła prostokątem” 2015 r., „Za furtą ogrodu kontemplacji” – 2020.

W 2016 r. ukazał się tom jej felietonów zatytułowany „Wy­przęganie kultury”. Natomiast najwcze­śniejszą pozycją książkową był wywiad–rze­ka ze Stanisławą Grabską (doktorem teologii, znaną publicystką i autorką kilku książek o tematyce biblijnej) pt. „Cie­kawość nieba, ciekawość ziemi”, wydaną przez Bibliotekę Więzi w 2000 r.

Wcześniej, tuż po ukończeniu studiów filozoficznych na Katolic­kim Uni­wersytecie Lubelskim, zainteresowała się dziennikarstwem. Zaintereso­wanie to pogłębiło się po ukończeniu kolejnych studiów w zakresie mass mediów na Uni­wersytecie Katolickim w Louvain w Belgii. Po powrocie do kraju dziennikarstwo stało się równorzędnym zajęciem z pracą zawodową w paru kolejnych instytucjach zwią­zanych z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W 2010 r. została przyjęta w poczet członków Związku Literatów Polskich.

W latach 2005 – 2020 prowadziła spotkania grupy literackiej „Poetica” w Okręgu Mazo­wieckim PZN, z którą współpracują znani literaci i krytycy warszawscy. Współ­redaguje, jako z-ca redaktora naczelnego, wydawany przez Stowarzyszenie „Gloria Culturae”, kwartalnik literacki „Sekrety ŻARu”. Od kilku lat ma stolik ze swoją poezją i prozą w sieciowym Saloniku Lite­rackim Piotra Stanisława Króla (www.salonik-literacki.pl).

Zespół muzyki dawnej FURIBONDO wystąpi w składzie:

Maria Grochowalska – skrzypce,
Ewa Kierszys – skrzypce,
Maria Dubec – skrzypce,
Marek Snycerski – skrzypce,
Elżbieta  Piasecka – altówka,
Tomasz Grochowalski – kontrabas,
Maciej Kubera – wiolonczela.

Organizatorzy serdecznie zapraszają na wydarzenie do Tyflogalerii PZN przy ul. Konwiktorskiej 9 w Warszawie. Wstęp wolny.

Fot. Unsplash