Treść artykułu

Jedna osoba trzyma drugą za rękę w geście wsparcia

Więcej czasu na złożenie wniosku w konkursie „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami”

Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych przedłużył termin składania ofert w konkursie „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” – edycja 2020-2021. Organizacje pozarządowe mają zatem czas na wysłanie wniosku nie do 7, a do 31 sierpnia. 

W otwartym konkursie ofert mogą wziąć udział organizacje pozarządowe, które mają w statucie zapis o prowadzeniu działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami, i robiły to co najmniej 3 lata przed złożeniem oferty w konkursie. Organizacje będą mogły rozpocząć realizację zadań w ramach programu od 1 sierpnia 2020 r. Jeśli umowa na realizację programu zostanie podpisana po tym dniu, będzie możliwa refundacja poniesionych kosztów ze środków programu.

 Kto skorzysta ze wsparcia?

  • Dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności, jeśli są wskazania do stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji (co oznacza, że w orzeczeniu musi być zaznaczony punkt 7 i 8).
  • Dorosłe osoby z niepełnosprawnością o stopniu znacznym lub umiarkowanym lub posiadający równoważne orzeczenie.

Szczegółowe informacje o programie oraz sposobie składania ofert w konkursie wraz z formularzami można znaleźć na stronie Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.

Źródło: Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych

Fot. Shutterstock