Warszawska Mapa Barier

Stowarzyszenie Integracji Stołecznej Komunikacji (SISKOM) jest autorem Warszawskiej Mapy Barier, na której obecnie znajduje się ponad 800 miejsc w Warszawie, które są niedostępne dla osób z ograniczoną możliwością poruszania się – osób z niepełnosprawnością ruchową, niewidomych, słabowidzących, starszych, rodziców podróżujących z dziećmi w wózkach. Zebrane na mapie punkty są uwzględniane przez SISKOM w uwagach zgłaszanych podczas konsultacji społecznych dotyczących projektów modernizacji poszczególnych miejsc oraz przy uchwalaniu Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego.

Informacje o utrudnieniach w Warszawie można przesyłać pod adres: mapabarier@siskom.waw.pl

W zgłoszeniu należy podać miejsce (o ile to możliwe adres) oraz krótko opisać problem. Można także przyporządkować dane utrudnienie do jednej z sześciu kategorii: przejście dla pieszych, schody, kładka, przejście podziemne, przystanek komunikacji miejskiej, przeszkoda na drodze.

SISKOM współpracuje z Niezależnym Zrzeszeniem Studentów UW, Towarzystwem Przyjaciół Szalonego Wózkowicza, Fundacją Mama, Polskim Związkiem Niewidomych, Stowarzyszeniem Moja Białołęka, Fundacją TUS, Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego, Zielonym Mozowszem, portalem niepełnosprawni.pl oraz Akademią Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.

Więcej informacji o projekcie na stronie www.mapabarier.siskom.waw.pl