Treść artykułu

Pasażerowie w autobusie

Warszawska Karta Miejska z oznaczeniami w alfabecie Braille’a

Warszawska Karta Miejska z tłoczeniem w alfabecie Braille’a została wprowadzona do użytku 1 października. Osoby niewidome i słabowidzące, które obecnie mają wgrane uprawnienia na tradycyjnych WKM-kach, będą mogły wymienić je bezpłatnie na nowe karty.

Wystarczy zgłosić się z dowodem osobistym i zdjęciem do Punktu Obsługi Pasażerów przy ul. Żelaznej 61, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00−20.00. Tam osoby z niepełnosprawnością mogą liczyć na pomoc. Osobom niewidomym lub niedowidzącym, które zgłoszą się bez osoby towarzyszącej, obsługa wyjaśni, jak będzie przebiegała procedura wyrobienia nowej lub wymiany karty. Pracownicy przeczytają wszystkie dokumenty, których podpisanie jest niezbędne.

Osoby z niepełnosprawnościami, które dotychczas nie korzystały w WKM-ki, a chciałyby ją wyrobić, powinny oprócz dowodu osobistego i zdjęcia mieć przy sobie także orzeczenie o niepełnosprawności albo legitymację osoby niepełnosprawnej. Zdjęcie może być w formie papierowej albo zapisane w telefonie, które do systemu ZTM można przesłać za pomocą strony: https://foto.wtp.waw.pl.

− W portfelach mamy coraz więcej kart, które dla osób niewidomych są trudne do identyfikacji. Obecnie łatwo odróżnić dowód osobisty, legitymację emeryta rencisty (wydawaną od lutego 2017 r.) oraz nową legitymację osoby niepełnosprawnej wydawaną również od ostatniego kwartału 2017 r. Z uwagi na fakt, że inne karty nie są oznaczone alfabetem Braille’a, możliwość oznakowania WKM-ki pismem punktowym pozwoli na jej łatwą identyfikację. To krok w dobrym kierunku – uważa Rafał Kanarek z Centrum Komunikacji PZN.

Warszawska Karta Miejska umożliwia otwieranie bramek wejściowych do metra. Osoba z dysfunkcją narządu wzroku powinna mieć ze sobą dokument uprawniający do bezpłatnych przejazdów: orzeczenie o niepełnosprawności lub legitymację osoby niepełnosprawnej. W Punkcie Obsługi Pasażera przy ul. Żelaznej można wgrać uprawnienia do ulgowych przejazdów na WKM-kę, wtedy dokumenty potwierdzające prawo do ulgi nie będą konieczne.

Oprac na podst. www.ztm.waw.pl.

Fot. Unsplash