Treść artykułu

W marcu rusza II edycja konkursu „Uczelnia dostępna”

Uczelnie mają szansę poprawić dostępność i dostosować swoją ofertę do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Od 16 marca będą mogły składać wnioski w ramach II edycji konkursu „Uczelnia dostępna”. Nabór potrwa do 8 maja.

Konkurs „Uczelnia dostępna” organizuje Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Finansowany jest natomiast z Funduszy Europejskich – Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). Budżet w tym roku wynosi 150 mln zł. O dofinansowanie w wysokości nawet do 15 mln zł będą mogły się ubiegać uczelnie publiczne i niepubliczne, niezależnie od liczby kształconych w nich studentów. W konkursie nie mogą brać udziału ośrodki akademickie, którym przyznano dofinansowanie w I edycji konkursu.

Realizując projekty, uczelnie będą współpracować z organizacjami pozarządowymi, podmiotami działającymi na rzecz likwidacji barier oraz osobami z niepełnosprawnościami. Dostępność komunikacyjna administrowanych stron internetowych, narzędzi informatycznych, procedur kształcenia, dostępność architektoniczna – tego przykładowo mogą dotyczyć zgłaszane projekty.

Konkurs, podobnie jak w pierwszej edycji, przebiega w trzech modelach – ścieżce mini, midi i maxi. Działania, jakie wnioskodawca może przewidzieć w projekcie, zależą od ścieżki, którą wybierze. Od wybranej opcji zależy też maksymalna kwota, o jaką może się starać. Więcej na ten temat można przeczytać na stronie: https://www.ncbr.gov.pl/o-centrum/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/rusza-ii-edycja-konkursu-uczelnia-dostepna-61237/. Lista laureatów I edycji konkursu znajduje się na stronie: Pełną listę projektów dofinansowanych w pierwszej edycji konkursu „Uczelnia dostępna” można znaleźć na stronie internetowej Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Źródło: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju