Treść artykułu

Klocki z symbolami zdrowia i rehabilitacji

W Gdyni powstał Wydział Dostępności

Od kwietnia o potrzeby osób z niepełnosprawnościami i wdrażanie rozwiązań, które poprawiają dostępność w mieście, będą dbać pracownicy Wydziału Dostępności Urzędu Miasta. Takie rozwiązanie daje nadzieję kompleksowego podejścia do spraw osób z niepełnosprawnościami.

W nowo powołanym Wydziale Dostępności będą działać dwa podległe mu referaty: Referat ds. Osób z Niepełnosprawnością i Referat ds. Wdrażania Dostępności. Ich codzienną pracę będą nadzorować doświadczeni specjaliści z gdyńskiego urzędu. Pracą wydziału pokieruje Agnieszka Wawrzyniak.

Wydział Dostępności będzie tworzyć i wdrażać działania na rzecz pełnego uczestnictwa osób z niepełnosprawnościami w przestrzeni miasta. Do jego zadań będzie także należeć wspieranie polityki społecznej prowadzonej przez pełnomocnika prezydenta Gdyni ds. osób z niepełnosprawnością, Beatę Wachowiak-Zwarę, oraz zapewnienie eksperckich usług doradczych w zakresie projektowania uniwersalnego.

– Pomimo że wiele już się udało, to wciąż jeszcze wiele przed nami. To także kolejny ważny etap przeniesienia działania dostępnościowego na wymiar gdyńskiego samorządu i urzędu – mówił Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni. Wyraził też nadzieję na to, że nowy wydział pomoże urzędnikom i pracownikom innych instytucji zrozumieć kwestie związane z dostępnością.

Źródło: www.gdynia.pl

Fot.Shutterstock