Treść artykułu

Uczestnicy drugiego panelu dyskusyjnego "konwencja w sytuacjach kryzysowych"

VIII Kongres Osób z Niepełnosprawnościami już za nami!

15 listopada br. Centrum Komunikacji Polskiego Związku Niewidomych uczestniczyło w VIII Kongresie Osób z Niepełnosprawnościami. Wydarzenie nawiązywało do dziesięciolecia ratyfikacji przez Polskę Konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami. Każdy z przybyłych gości mógł otrzymać np. poradnik „Jak pomagać osobom niewidomym i słabowidzącym” lub zapoznać się z innymi materiałami dostępnymi na stoisku PZN-u.

W trakcie spotkania niejednokrotnie wybrzmiało hasło: „Nic o nas bez nas!”. Paneliści dyskutowali o obowiązku państw wobec osób z dysfunkcjami w sytuacjach kryzysowych. Uczestnicy przedstawili refleksje na temat edukacji włączającej.

– Moment wdrożenia Konwencji zawsze traktuje jako pierwszy krok w kierunku osób z niepełnosprawnością – powiedziała Katarzyna Bierzanowska, autorka inicjatywy Pełnoprawna.

Sformułowano również postulaty, które powinny zostać wdrożone jako realizacja Konwencji. Należą do nich m.in.: ujednolicenie i przyjęcie konwencyjnego modelu orzekania o niepełnosprawności, stworzenie warunków do realizacji prawa do edukacji włączającej czy systemowe – ustawowe – uregulowanie asystencji osobistej urzeczywistniającej podmiotowość osób z dysfunkcjami.

– Myślę, że są takie prawa zagwarantowane w Konwencji, o których jeszcze nie mówimy, należy do nich np. ochrona przed przemocą. To jest taki obszar, który nam wciąż umyka. Można ich na pewno wskazać więcej. (…) Moim zdaniem pewne tematy dzięki Konwencji wybrzmiały, niektóre nawet doczekały się lub niebawem doczekają się rozwiązań prawnych. Należy do nich m.in. dostępność – podkreśliła Magdalena Kocejko, członkini kolektywu Artykuł 6.

W ostatniej części spotkania grono ekspertów i ekspertek nawiązało do różnych wymiarów konwencyjnych diagnoz oraz prognoz. Zaproszeni goście zaznaczali w swoich wypowiedziach, że Konwencja to potężne działo, które składa się z 50 artykułów. Jednak zapisy trzeba na bieżąco aktualizować, uzupełniać i poszerzać. Konwencja to też pewna matryca lepszego świata, w którym osoby z niepełnosprawnościami czują się jak u siebie w domu.

Specjaliści zauważyli, że jest coraz więcej osób do rozmowy. Młodych osób z dysfunkcjami, które się angażują i walczą o swoje prawa. Pamiętajmy: „Nic o nas bez nas, ale z naciskiem na nic bez nas”.

Więcej postulatów, które wybrzmiały na Kongresie, dostępnych jest na stronie: https://pfon.org/bez-kategorii/uchwala-konczaca-viii-kongres-osob-z-niepelnosprawnosciami-w-dniu-15-listopada-2022-r/.

Tekst i fot.: IJ/Centrum Komunikacji PZN

Uczestnicy trzeciego panelu dyskusyjnego "Edukacja włączająca szansą dla wszystkich"

Uczestnicy czwartego panelu dyskusyjnego "Przyszłość Konwencji w Polsce"Uczestnicy VIII Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami

Pracownik Centrum Komunikacji przy stoisku PZN-u