Treść artykułu

Budynek sanatorium na wzgórzu

Uzdrowiska w tarapatach finansowych

Gminy uzdrowiskowe przygotowują się do sezonu w cieniu problemów finansowych. Samorządy, w związku z brakiem turystów, całkowicie tracą wpływy z opłat uzdrowiskowych i miejscowych, jak również przychody z podatków. Nie poddają się jednak i walczą o przetrwanie.

W przypadku gmin uzdrowiskowych, które swoją działalność opierają wyłącznie na lecznictwie i turystyce, nastąpiła kumulacja niekorzystnych wydarzeń wywołanych koronawirusem. Różnice wpływów PIT, liczone w kwietniu do roku poprzedniego, wynoszą nawet od 36-52%, a CIT nawet do 90%. Taki ubytek dochodów może wróżyć katastrofę w budżetach gmin. Spadek dochodów odnotowały też spółki komunalne, które nie otrzymują opłat za wodę, ścieki i śmieci od sanatoriów, hoteli, szpitali uzdrowiskowych, pensjonatów, restauracji. Zagrożone są wielomilionowe inwestycje współfinansowane ze środków unijnych. Gminy nie są w stanie niczego zaplanować ani podjąć działań promocyjnych, bo nie wiedzą, kiedy zostaną otwarte granice, jak mają funkcjonować obiekty turystyczne, kiedy można uruchomić plaże, kąpieliska, baseny i inne obiekty turystyczne.

Propozycje wsparcia przygotowane przez Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych RP dotyczą refinansowania spadku wpływów dochodów z tytułu opłaty uzdrowiskowej, podwyższenia udziałów w podatkach PIT i CIT, refinansowania spadku wpływów w okresie zamknięcia uzdrowisk, czy też zmniejszenia udziału gmin w inwestycjach realizowanych z programów unijnych. Kolejną propozycją jest wprowadzenie tzw. bonu uzdrowiskowego w 100 proc. finansowanego ze środków centralnych. Gminy uzdrowiskowe chciałyby też zabezpieczenia finansowego ciągłości funkcjonowania kluczowej dla nich infrastruktury uzdrowiskowej, np. tężni.

Z tą samą sytuacją zmagają się ośrodki leczniczo-rehabilitacyjne PZN. Nie poddają się jednak i walczą o przetrwanie, oferując np. vouchery na turnusy wypoczynkowo-rehabilitacyjne na 2021 rok za 80% ceny katalogowej. Taką propozycję mają ośrodki PZN „Nestor” w Muszynie lub „Klimczok” w Ustroniu Morskim. O tym, jak pomóc, można przeczytać na stronie: https://pzn.org.pl/pomoz-naszym-osrodkom/.

Informacja: Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych RP, materiały własne
Fot. Unsplash