Treść artykułu

Lekarz wyjaśnia coś pacjentowi

Utrudniony kontakt z lekarzem? Można to zgłosić

Podczas pandemii bezpośredni kontakt z lekarzem POZ jest znacznie utrudniony. Tradycyjne wizyty wyparły teleporady. Ale co w przypadku, gdy są niewystarczające? Co jeśli pacjent potrzebuje wizyty w placówce, a jest to niemożliwe? Takie problemy można zgłaszać organizacjom pozarządowym działającym w Radzie Organizacji Pacjentów, w tym Polskiemu Związkowi Niewidomych.

Zgłosić można wszystkie przypadki utrudnionego dostępu do świadczeń POZ (podstawowej opieki zdrowotnej) i AOS (ambulatoryjnej opieki specjalistycznej), w tym dotyczące teleporady. Jeśli jest to możliwe, należy wskazać konkretne podmioty, w których występuje problem. Jeśli utrudnienia dotyczą także innych rodzajów świadczeń, można je zgłosić (wraz ze wskazaniem konkretnego podmiotu leczniczego / oddziału oraz krótkim opisem problemu).

Organizacje pozarządowe przekażą zebrane uwagi Rzecznikowi Praw Pacjenta. Zachęcamy Państwa do ich przesyłania na adres centrumkomunikacji@pzn.org.pl. Rzecznikowi przedstawi je Małgorzata Pacholec – przedstawicielka Polskiego Związku Niewidomych w Radzie Organizacji Pacjentów.

Fot. Shutterstock