Ustawa o 500+ dla osób niepełnosprawnych uchwalona przez Sejm

Ustawa o 500+ dla osób niepełnosprawnych uchwalona przez Sejm

Oprócz ustawy o dostępności 19 lipca Sejm przyjął także ustawę o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Projekt uwzględnia poprawkę, która zwiększa liczbę osób uprawnionych do pobierania tej formy wsparcia od państwa.

O świadczenie mogą ubiegać się osoby, które nie otrzymują pomocy ze środków publicznych. Pieniądze mogą otrzymywać również ci, którzy mają przyznane świadczenia, ale ich łączna kwota nie przekracza 1100 zł brutto (czyli wysokości najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy). Po poprawce wszystkie renty i emerytury z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych mają być wyłączone z limitu 1100 zł, w ten sposób zwiększy się liczba uprawnionych do 500+.

Prace nad projektem na najbliższym posiedzeniu (31 lipca) podejmie Senat.