Treść artykułu

Ręka niewidomego dotyka tyflomapy

Ułatwienia dla niewidomych studentów na AGH

Akademia Górniczo-Hutnicza przygotowała ułatwienia dla studentów z dysfunkcją narządu wzroku. Tyflomapa z nagraniami dźwiękowymi pomoże im lepiej poruszać się po terenie uczelni.

Informacje naniesione na mapę zapisane są w alfabecie Braille’a. Dodatkowo mapa uzupełniona jest w komentarz dźwiękowy, z którego można się dowiedzieć, ile dany budynek ma kondygnacji i czy posiada udogodnienia np. dla osób poruszających się na wózkach. Przydatne są także kontrastowe, wyraźne oznaczenia. Na mapie oznaczone są budynki uczelniane, akademiki, ulice czy przystanki autobusowe. Tyflomapa znajduje się w biurze BON AGH w budynku akademika Alfa przy ul. Reymonta 17 w Krakowie.

Tyflomapę przygotował zespół pracujący w Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych (BON) AGH. Mapa powstała w ramach projektu „Akademia Dostępności – Wzmocnienie potencjału AGH w zakresie wsparcia osób z niepełnosprawnościami”. Działanie jest współfinansowane jest środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Społecznego pochodzących z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Źródło: AGH

Fot. Shutterstock