Treść artykułu

Zdjęcie. Jedna dziewczynka pisze ołówkiem w zeszycie, druga się temu przypatruje. Obie są pochylone nad kartką.

Uczniowie wrócą po wakacjach do szkół

1 września br. uczniowie wrócą do szkół. Będą jednak musieli przestrzegać zasad sanitarnych. Ministerstwo Edukacji Narodowej wspólnie z Głównym Inspektoratem Sanitarnym i Ministerstwem Zdrowia przygotowało wytyczne dla szkół i placówek. Jak będzie wyglądał powrót do stacjonarnego nauczania? Jakich zasad należy przestrzegać?

Obowiązują dotychczasowe zalecenia dotyczące higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu, unikanie dotykania oczu, nosa i ust. Uczniowie w klasach nie będą musieli nosić maseczek, ale taki obowiązek będą miały osoby trzecie przychodzące do szkoły lub placówki. W miarę możliwości zaleca się taką organizację pracy i jej koordynację, która umożliwi zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły. Jeśli chodzi o pomieszczenia, to powinny być regularnie czyszczone i dezynfekowane.

Ministerstwo przygotowało też warianty funkcjonowania szkół i placówek w okresie pandemii w sytuacji wystąpienia zakażenia na danym terenie:

  • Wariant A to tradycyjna forma kształcenia z zachowaniem wytycznych GIS/MZ i MEN. W przypadku wystąpienia zagrożenia epidemicznego dyrektor będzie jednak mógł częściowo lub w całości zawiesić stacjonarną pracę szkoły lub placówki oświatowej. Może to nastąpić za zgodą organu prowadzącego i Państwowego Inspektora Sanitarnego. Wówczas należy skorzystać z innych wariantów kształcenia: B, C.
  • Wariant B łączy dwie formy kształcenia. Dyrektor będzie mógł zawiesić zajęcia grupy, grupy wychowawczej, oddziału, klasy, etapu edukacyjnego lub całej szkoły lub placówki w zakresie wszystkich lub poszczególnych zajęć i prowadzić kształcenie na odległość (zdalne). Będzie to zależało od sytuacji epidemicznej na danym terenie, w danej szkole czy placówce. Decyzję podejmie dyrektor po uzyskaniu zgody organu prowadzącego i otrzymaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Opinie te, będzie można – z uwagi na konieczność podejmowania szybkiej decyzji – uzyskać pisemnie, ustnie, za pomocą e-maila, telefonu.
  • Wariant C zakłada kształcenie zdalne. Dyrektor szkoły, placówki może podjąć decyzję o zawieszeniu zajęć stacjonarnych na określony czas i wprowadzeniu w całej szkole kształcenia na odległość (edukacji zdalnej). W tym przypadku konieczna będzie zgoda organu prowadzącego i pozytywna opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Minister Edukacji Narodowej nadal zachowa uprawnienie do ograniczenia zajęć w szkołach na terenie kraju.

Dyrektorzy szkół i placówek na podstawie wytycznych mogą już przygotowywać wewnętrzne regulaminy lub procedury funkcjonowania szkoły i placówki w czasie epidemii. Wytyczne do pobrania w pliku poniżej.

Pliki do pobrania