Uczestnicy projektu w grudniu…

W grudniu 2016 r. przeprowadzone zostały Warsztaty Aktywnego Poszukiwania pracy, w których wzięło udział 14 uczestników projektu.
Zrealizowano również grupowy trening umiejętności życiowych, w którym wzięło udział 8 osób.
W styczniu rozpoczęła się realizacja kursów obsługi komputera.

Wkrótce zostaną uruchomione szkolenia zawodowe i staże.

Cały czas trwa rekrutacja uczestników projektu. Serdecznie zapraszamy.