Uczestnicy projektu w grudniu…

W grudniu 2016 r. przeprowadzone zostały Warsztaty Aktywnego Poszukiwania pracy, w których wzięło udział 14 uczestników projektu. Zrealizowano również grupowy trening umiejętności życiowych, w którym wzięło udział 8 osób. W styczniu rozpoczęła się realizacja kursów obsługi komputera. Wkrótce zostaną uruchomione … Czytaj całość