Trzecie szkolenie w Austrii

Trzecie, ostatnie szkolenie w ramach projektu Ponad Barierami i Granicami odbyło się w Austrii, w Wiedniu w dniach 9-13 marca 2018 r.

Szkolenie to było poświęcone między innymi kulturze oraz dyscyplinom sportu dostępnym dla osób z dysfunkcją wzroku. W ramach szkolenia nie zabrakło również warsztatów z umiejętności podstawowych, w tym z umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej.

Na szkolenie do Wiednia przybyli uczestnicy z Belgii i z Polski. Osobom z dysfunkcją wzroku towarzyszyli przewodnicy – wolontariusze.

Szkolenie rozpoczęło się 9 marca rano w biurze Austriackiego Związku Niewidomych. Pierwsze warsztaty dotyczyły sytuacji osób niepełnosprawnych w poszczególnych krajach. Tego samego dnia odbyło się w austriackim parlamencie spotkanie z panią Kirą Grünberg, która reprezentuje interesy osób niepełnosprawnych będąc członkiem Austriackiej Partii Ludowej. Kira była lekkoatletką, tyczkarką, Jako tyczkarka trzykrotnie zostawała rekordzistką Austrii w skoku o tyczce. 30 lipca 2015 r. podczas treningu w Innsbrucku groźnie upadła, w wyniku czego złamała szyjną część kręgosłupa. Na skutek częściowego paraliżu od tego czasu porusza się na wózku inwalidzkim. Spotkanie z panią Kirą Grünberg było bardzo inspirujące dla uczestników szkolenia i na długo pozostanie w ich pamięci. Po tym spotkaniu uczestnicy szkolenia zwiedzili Hofburg z przewodnikiem, potem był czas wolny na zwiedzanie Wiednia. Część uczestników wybrała się na koncert do Opery.

W sobotę rano odbyła się seria warsztatów poświęconych tematom takim jak dostępna turystyka, krajowa i europejska polityka dot. osób niepełnosprawnych. Na prośbę uczestników, kontynuowano również warsztaty, które zostały przeprowadzone na poprzednim szkoleniu, w Liege: tematy taboo i pytania, których nigdy nie odważyłeś/nie odważyłaś się zadać. Po obiedzie zorganizowano dostosowane do potrzeb osób z dysfunkcją wzroku zwiedzanie Austriackiego Muzeum Historii Sztuki. Wizyta w muzeum bardzo przypadła do gustu uczestnikom szkolenia dzięki zapewnionej audiodeskrypcji oraz pomocom dotykowym dostępnym dla zwiedzających.

Wieczorem, uczestnicy mieli do wyboru udział we Mszy św. w Katedrze św. Stefana lub udział w widowisku baletowym.

Następny dzień poświęcony był warsztatom w zakresie komunikacji interpersonalnej oraz wymianie informacji dotyczącej psów przewodników dla osób niewidomych w Austrii, Belgii i w Polsce.

W poniedziałek rano kontynuowano warsztaty w zakresie komunikacji, natomiast po południu odbyły się zajęcia sportowe – piłka nożna dostępna dla niewidomych oraz w ramach umiejętności podstawowych, w zakresie rozumienia tekstów – odbyły się zajęcia poświęcone królowi Janowi III Sobieskiemu. Zbyt szybko nadszedł wieczór pożegnalny, który został zorganizowany w lokalnej restauracji o nazwie Heurigen.

Ostatni dzień szkolenia obejmował dalszy ciąg warsztatów, które rozpoczęły się w piątek oraz odbyła się tego dnia sesja prezentacji – każda grupa zrobiła swoją prezentację podsumowującą wszystkie szkolenia. Przedstawiciele każdej grupy wypowiadali się o tym, co w projekcie podobało im się najbardziej, a co najmniej, co było ich zdaniem najbardziej wartościowe, a co było ich zdaniem zbędne.

Generalnie, zdaniem uczestników, udział w projekcie, udział w szkoleniach przyniósł im wiele korzyści. Uczestnicy reprezentujący różne grupy wiekowe mogli uczyć się od siebie nawzajem, mogli wymieniać się doświadczeniami, informacjami, dzielili się wiedzą. Z uwagi na międzynarodowy charakter projektu, możliwa była również wymiana międzykulturowa. Udział w projekcie zmotywował uczestników do nauki, w tym do nauki języków obcych.

Wszyscy uczestnicy projektu byli zgodni co do tego, że projekt Ponad barierami i granicami był dla nich wspaniałym, pozytywnym doświadczeniem i wszyscy wzięliby chętnie udział w kolejnych podobnych projektach.