Trzecie Międzynarodowe Spotkanie Projektowe, Austria, 10-12 stycznia 2018 r.

W dniach 10-12 stycznia 2018 r. w ramach partnerstwa strategicznego w projekcie Ponad Barierami i Granicami odbyło się trzecie Międzynarodowe Spotkanie Projektowe. Jednym z głównych celów tego spotkania była wymiana informacji zwrotnych dotyczących szkolenia zrealizowanego w listopadzie 2017 r. w Liege. Ponadto, podczas spotkania omówione zostały szczegóły dotyczące szkolenia, które ma się odbyć w Austrii, konkretnie w Wiedniu, od 8 do 13 marca 2018 r.

Partnerzy obejrzeli miejsca, w których będą przebywali uczestnicy szkolenia – hotel, sale szkoleniowe i inne miejsca związane ze szkoleniem. Omówiono szczegóły programu szkolenia, wprowadzono do niego niezbędne drobne udoskonalenia.

Dzięki temu trzeciemu już Międzynarodowemu Spotkaniu Projektowemu partnerzy mieli kolejny raz okazję do wymiany doświadczeń, do bezpośredniej współpracy, do lepszego poznania się i uczenia się od siebie nawzajem.

Projekt ten daje możliwość międzykulturowej i międzypokoleniowej wymiany niewidomym i słabowidzącym uczestnikom z Austrii, Belgii i z Polski.

Pierwsze szkolenie odbyło się w Polsce, w maju 2017 roku i było to pierwsze spotkanie uczestników. Drugie szkolenie odbyło się Liege, w listopadzie 2017 r. i obejmowało głównie czynności życia codziennego oraz umiejętności podstawowe. Teraz przed uczestnikami ostatni etap projektu, ostatnie szkolenie, które odbędzie się w Austrii i które będzie poświęcone nowym technologiom, komunikacji interpersonalnej, dyscyplinom sportu dostępnym dla osób z dysfunkcją wzroku oraz umiejętnościom podstawowym, niezbędnym do samodzielnego funkcjonowania w życiu codziennym.