Osoba pisze na laptopie, ujęcie na dłonie i klawiaturę

Wrzesień pełen szkoleń w Okręgu Łódzkim PZN

Zajęcia z obsługi komputera, nauka zdrowego stylu życia, aktywizacja zawodowa niewidomych i słabowidzących osób – w Okręgu Łódzkim rusza właśnie nabór na szkolenia.

Obecnie realizowane są tam dwa nowe projekty – Placówka Rehabilitacyjna „Poznaj swoje możliwości” (współfinansowany ze środków PFRON) oraz „Od aktywności do lepszej przyszłości osób niewidomych i słabowidzących” (współfinansowany ze środków Unii Europejskiej). W ramach pierwszego z nich odbywają się zajęcia z obsługi komputera oraz dotyczące zdrowego stylu życia. Nie ma ograniczeń wiekowych. Zajęcia rozpoczynają się już we wrześniu.

Drugi z projektów ma na celu aktywizację zawodową osób w wieku 18–65 lat. Może w nim wziąć udział 20 osób niewidomych lub słabowidzących ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, biernych i nieaktywnych społecznie i zawodowo, zagrożonych wielokrotnym wykluczeniem i ubóstwem, a także 20 osób z ich najbliższego otoczenia. Rekrutacja trwa do 31.10.2019 r.

Zapisy w biurze okręgu:

Łódź, ul. Więckowskiego 13,

tel. 42 633 44 18, e-mail: sekretariat@lodzki.pzn.org.pl

Fot. Unsplash