Wrzesień pełen szkoleń w Okręgu Łódzkim PZN

Wrzesień pełen szkoleń w Okręgu Łódzkim PZN

Zajęcia z obsługi komputera, nauka zdrowego stylu życia, aktywizacja zawodowa niewidomych i słabowidzących osób – w Okręgu Łódzkim rusza właśnie nabór na szkolenia. Obecnie realizowane są tam dwa nowe projekty – Placówka Rehabilitacyjna „Poznaj swoje możliwości” (współfinansowany ze środków PFRON) oraz „Od aktywności do lepszej przyszłości osób niewidomych i słabowidzących” (współfinansowany ze środków Unii Europejskiej). W ramach pierwszego z nich odbywają się zajęcia z obsługi komputera oraz dotyczące zdrowego stylu życia. Nie ma ograniczeń wiekowych. Zajęcia rozpoczynają się już we wrześniu. Drugi z projektów ma na celu aktywizację zawodową osób w wieku 18–65 lat. Zapisy w biurze okręgu:

Łódź, ul. Więckowskiego 13,

tel. 42 633 44 18, e-mail: sekretariat@lodzki.pzn.org.pl

Fot. Unsplash