Oko ludzkie. O niebieskiej tęczówce.

Terapia komórkami macierzystymi u pacjentów ze zwyrodnieniem barwnikowym siatkówki

Zaproszenie do udziału w projekcie naukowym pt. Terapia komórkowa w chorobach zwyrodnieniowych siatkówki oka”.

Kto może uczestniczyć w projekcie: pełnoletnie osoby z diagnozą zwyrodnienia barwnikowego siatkówki (Retinitis pigmentosa).

Na czym polega projekt: U zakwalifikowanych pacjentów ze zwyrodnieniem barwnikowym siatkówki zostanie pobrany własny szpik kostny z kości biodrowej. Następnie ze szpiku kostnego zostanie wyselekcjonowana frakcja młodych komórek macierzystych charakteryzująca się wysokim potencjałem do różnicowania w komórki organizmu. Tak opracowane komórki zostaną podane do jednego oka pacjenta w postaci wstrzyknięcia do ciała szklistego. Następnie przez okres 1 roku regularnie będą wykonywane nieinwazyjne badania okulistyczne obejmujące m.in: badania OCT, pola widzenia, elektrofizjologiczne. Zarówno procedura pobrania szpiku, jak i podania wstrzyknięcia do gałki ocznej są wykonywane w znieczuleniu miejscowym.

Plan wizyt lekarskich:

  1. Wstępne badanie okulistyczne
  2. Komisja kwalifikacyjna: konsylium okulista-hematolog-transplantolog.
  3. Przyjęcie do szpitala celem pobrania szpiku i podania doszklistkowo iniekcji komórek macierzystych do oka, czas trwania hospitalizacji – 5 dni.

4-9. Wizyty kontrolne okulistyczne – w 7. Dobie po iniekcji oraz 1, 3, 6,9,12 miesięcy po iniekcji.

Miejsce prowadzenia badania: I Klinika Okulistyki w Szczecinie

Czas trwania projektu: 1 rok. Planowana liczba wizyt w Szczecinie w tym czasie – ok. 8-9.

Odpłatność: udział w projekcie jest bezpłatny. Pacjent musi samodzielnie pokryć koszty dojazdów na wizyty kontrolne.

Bezpieczeństwo: I Klinika Okulistyki w Szczecinie jest merytorycznie i sprzętowo przygotowana do prowadzenia projektu. Ponadto posiada zgodę Komisji Bioetycznej, jest certyfikowanym ośrodkiem o statusie Ośrodka pobierającego komórki, Ośrodka przeszczepiającego komórki, jest akredytowana przez POLTRANSPLANT oraz posiada zgodę na działalność wydaną przez Ministra Zdrowia. Kierownikiem projektu jest prof. Anna Machalińska.

Inne metody leczenia: w trakcie udziału w projekcie bez wiedzy lekarza prowadzącego projekt nie wolno stosować innych metod leczenia zwyrodnienia barwnikowego siatkówki i obrzęku plamki oka poddanego terapii komórkami macierzystymi, w tym elektostymulacja, iniekcje doszklistkowe preparatów anty-VEGF.

Podsumowanie: terapia komórkami macierzystymi dotyczy jednego oka pacjenta, podanie komórek jest jednorazowe, a następnie czas obserwacji i prowadzenia wizyt kontrolnych w I Klinice Okulistyki w Szczecinie to 1 rok.

Czas trwania naboru do badania i podanie komórek macierzystych: listopad-grudzień 2018.

 Zainteresowanych prosimy o kontakt, udzielimy szczegółowych informacji: marta.wiacek@pum.edu.pl.

Celem określenia czy Pani/Pan kwalifikuje się do włączenia do projektu proszę o przesłanie na powyższy adres kopii ostatniej (aktualnej) wizyty okulistycznej z informacją o ostrości wzroku (VOP/VOL).