Treść artykułu

Szkolenie instruktorów orientacji przestrzennej

W ramach XV konkursu PFRON Polski Związek Niewidomych Instytut Tyflologiczny otrzymał 90% środków na realizację zadania:

Instruktor orientacji = bezpieczne poruszanie się osób z uszkodzonym wzroku.

Projekt realizuje Centrum Rehabilitacji.

Celem projektu jest wyszkolenie w 2015 r. kadry instruktorów (16 osób) w zakresie orientacji przestrzennej, bezpiecznego, samodzielnego i skutecznego poruszania się szczególnie z tych rejonów Polski gdzie brak lub jest mała ilość specjalistów z tej dziedziny. Do projektu zostały zakwalifikowane osoby z następujących województw: dolnośląskiego – 2, lubelskiego – 1, łódzkiego – 1, małopolskiego – 1, mazowieckiego (wkrótce kujawsko-pomorskiego) -1, opolskiego – 1, podlaskiego – 3, śląskiego – 2, świętokrzyskiego – 2, warmińsko-mazurskiego – 1, wielkopolskiego – 1.

Program szkolenia obejmuje 240 godzin zajęć teoretycznych i ćwiczeń oraz 50 godzin praktyk – razem 290 godzin na szkoloną osobę. 240 godzin zajęć teoretycznych i ćwiczeń odbędzie się w Warszawie w systemie zjazdowym w terminach: 26 – 31 maja, 28 czerwca – 8 lipca, 21 -30 sierpnia i 22 – 28 września. Wykłady i ćwiczenia będą prowadzili specjaliści z następujących dziedzin: tyflopedagogiki, tyflopsychologii, komunikacji interpersonalnej, terapii widzenia, okulistyki, audiologii, diabetologii, rehabilitacji niewidomych i słabowidzacych.

Praktyki chcielibyśmy, aby odbywały się w miarę możliwości w miejscu zamieszkania osoby szkolonej z udziałem opiekuna praktyk. Szkolenie zakończy się egzaminem. Po szkoleniu instruktorzy dostaną zestaw narzędzi do pracy: różnego rodzaju białe laski, wydawnictwa tyflologiczne, program rehabilitacyjny.

Osoby biorące udział w szkoleniu mają zapewnione: wyżywienie i zakwaterowanie podczas zajęć teoretycznych i ćwiczeń oraz praktyk (jeśli będzie taka konieczność), materiały szkoleniowe, a po zdanym egzaminie zestaw narzędzi do pracy.

Iwona Optułowicz
Centrum Rehabilitacji