Treść artykułu

Szkolenia dla kierowców autobusów/autokarów

Polski Związek Niewidomych skierował pismo do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE dotyczącego standardów korzystania z publicznego transportu przez osoby niepełnosprawne, które weszło w życie z dniem 1 marca 2013 r.

Jednym z założeń rozporządzenia jest konieczność przeszkolenia kierowców autobusów/autokarów komunikacji publicznej w zakresie obsługi osób z niepełnosprawnością. W trosce o pasażerów niewidomych, którzy mają prawo oczekiwać profesjonalnej pomocy podczas podróżowania, zwróciliśmy się z pytaniem o planowany termin rozpoczęcia obowiązkowych szkoleń dla kierowców, deklarując naszą pomoc w przygotowaniu programu takich szkoleń. Z odpowiedzi Ministerstwa Transportu, wynika, iż przepisy prawa polskiego w pełni realizują wytyczne zawarte w rozporządzeniu, które wspominamy w naszym piśmie. Zdaniem resortu wystarczające są przepisy Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy.

W programie takich szkoleń uwzględniono zajęcia teoretyczne i praktyczne dotyczące przewozu osób, z uwzględnieniem przewozu pasażerów zaliczających się do szczególnych grup osób. Ponadto w udzielonej odpowiedzi wspomniano, że każdy kierowca (autokaru, autobusu) zajmujący się przewozem osób, ma obowiązek, co pięć lat uczestniczyć w 35-godzinnym szkoleniu okresowym, w ramach, którego jest uaktualniana i uzupełniana wiedza, dotycząca m.in. przepisów w zakresie przewozu pasażerów.

Naszym zdaniem przepisy wymienione w odpowiedzi Ministerstwa nie w pełni realizują unijne Rozporządzenia i nie zapewniają niewidomym pasażerom odpowiedniej obsługi.
Warto podkreślić, że kierowca przewożący osoby niepełnosprawne oprócz znajomości przepisów, głównie dotyczących ulg i uprawnień, powinien wiedzieć, między innymi: jak takiej osobie pomóc i jak z nią rozmawiać. Podejmiemy dalsze starania, aby Rozporządzenie określające standardy korzystania z publicznego transportu przez osoby niepełnosprawne było w pełni realizowane na terenie naszego kraju.

Centrum Rehabilitacji