Treść artykułu

Zbliżenie - na banknotach w słupku ułożono monety

Świadczenie uzupełniające – większy próg dochodowy

Zwiększy się próg dochodowy dla otrzymujących świadczenie 500+ dla niepełnosprawnych. Związane jest to z waloryzacją rent i emerytur. Ustawa w tej sprawie została przyjęta na początku stycznia przez Sejm. W ten sposób osoby pobierające świadczenie uzupełniające będą mogły również skorzystać z podwyżki, nic nie tracąc z wysokości swoich świadczeń.

Od marca wzrosną świadczenia emerytalno-rentowe, najniższa emerytura, renta z  tytułu całkowitej niezdolności do pracy będzie wynosić 1200 zł. W przypadku najniższej renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy – najniższe świadczenie wzrośnie do 900 zł.

Zgodnie z przyjęta ustawą świadczenia będą wzrastały o ustawowy wskaźnik waloryzacji, jednak nie mniej niż o 70 zł. Z korzyści ustawy będą mogły skorzystać też osoby niepełnosprawne otrzymujące świadczenie uzupełniające.

Obecnie świadczenie uzupełniające w wysokości do 500 zł wypłacane jest dorosłym osobom posiadającym orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji lub całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji. Suma pobieranych świadczeń  ze środków publicznych, np. z tytułu renty czy emerytury nie może przekroczyć obecnie 1600 zł. Od marca próg ten będzie wynosił 1700 zł.

Fot. Pixabay