Treść artykułu

Pacjentka rozmawia z lekarzem w trakcie wizyty.

Świadczenia dla Ukraińców w Przychodni PZN

Centralna Przychodnia Rehabilitacyjno-Lecznicza PZN w Warszawie informuje o możliwości realizacji świadczeń zdrowotnych w ramach NFZ na rzecz obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Polski po dniu 24.02.2022 r. w związku z atakiem militarnym Rosji na terytorium ich państwa.

Osoba, która chce skorzystać ze świadczeń zdrowotnych powinna posiadać zaświadczenie wystawione przez Straż Graniczną RP lub odcisk stempla Straży Granicznej RP w dokumencie podróży. Poświadczenie takie potwierdza jej legalny pobyt na terytorium RP, po przekroczeniu granicy od 24 lutego 2022 r., w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy. Niezależnie sfinansowane zostaną również świadczenia udzielone w stanach nagłych i zagrażających życiu.

Obywatele Ukrainy, którzy nie posiadają udokumentowanego potwierdzenia wjazdu na terytorium Polski mogą zgłaszać się po zaświadczenia do najbliższej placówki Straży Granicznej. Zaświadczenie wystawione przez Straż Graniczną potwierdzające wjazd do Polski po dniu 24 lutego 2022 jest dokumentem wystarczającym do uzyskania świadczenia medycznego w ramach NFZ.

Poniżej lista placówek SG z terenu województwa mazowieckiego:

  • Placówka Straży Granicznej w Warszawie, ul. Żwirki i Wigury 1 c, 02-143 Warszawa Kierownik zmiany: telefon: +48 22 500 38 00 (całodobowo), numer fax: 22 500 38 10, Sekretariat: telefon 22 500 38 04, numer fax: 22 500 38 11.
  • Placówka Straży Granicznej w Lesznowoli, Lisówek 21; 05-600 Grójec,
    telefon sekretariat: +48 48 332 39 30 lub fax: +48 48 332 39 55,
    telefon kierownik zmiany: +48 48 332 39 50 lub fax: +48 48 332 39 56,
    e-mail: lesznowola@strazgraniczna.pl.
  • Grupa Zamiejscowa w Radomiu Placówki Straży Granicznej w Lesznowoli, 26-600 Radom ul. Młodzianowska 24.