Treść artykułu

Kilka młodych osób rozmawia ze sobą przy stole

Stypendium dla młodych, zdolnych, z pomysłami

Rusza rekrutacja do konkursu stypendialnego im. Piotra Pawłowskiego. Stypendium jest skierowane do młodych osób z niepełnosprawnościami z mniejszych miast, którzy aktywnie działają na rzecz środowiska.

Organizatorzy, powołali konkurs stypendialny, aby uhonorować Piotra Pawłowskiego założyciela i prezesa Integracji. Inicjatywa skierowana jest do osób z niepełnosprawnościami w wieku 18-35 lat, którzy działają na rzecz środowiska, są aktywne i chcą zmieniać świat. Osoby te powinny działać w ramach organizacji pozarządowej i wywodzić się z małych miejscowości do 20 tys. mieszkańców.

Wybrany stypendysta otrzyma 10 tys. zł. Stypendium będzie wypłacane co roku ze środków Funduszu Wieczystego im. Piotra Pawłowskiego, który tworzy stowarzyszenie Integracja wraz z Funduszem Podwójne Wyzwanie, Koalicją Liderzy Pro Bono oraz Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce.

Zgłoszenia będą zbierane do 30 sierpnia po przez formularz umieszczony na stronie: https://stypendiumpiotra.pl/.

Źródło: Integracja