Dwie osoby przy biurku z laptopem w trakcie załatwiania konkretnej sprawy. Zbliżenie na biurko i ekran.

Uzyskaj dofinansowanie na założenie własnej firmy

Urząd Pracy w Warszawie ogłosił nabór wniosków na podjęcie własnej działalności gospodarczej. Ogłoszenie jest skierowanie do osób niepełnosprawnych, zarejestrowanych w urzędzie jako bezrobotne lub poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu. Można otrzymać dofinansowanie w wysokości do 45 tys. zł.

Planowane jest przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo działalności w formie spółdzielni socjalnej − dla 17 osób. Informacje i dokumenty do pobrania dostępne są na stronie internetowej: http://warszawa.praca.gov.pl/-/8211873-osoby-z-niepelnosprawnoscia-jednorazowe-srodki-na-podjecie-dzialalnosci-gospodarczej oraz w siedzibie urzędu przy ul. Młynarskiej 37a.

Przed złożeniem wniosku należy szczegółowo zapoznać się z zasadami przyznawania środków w projekcie. Wniosek powinien być przygotowany w sposób zakładający pełną gotowość do rozpoczęcia działalności gospodarczej przez wnioskodawcę. Musi być opracowany w formie biznesplanu i składać się z kilku części. Do każdej z nich przygotowano instrukcję. Wnioskodawca powinien przekonać komisję, że przyznanie mu środków zapewni właściwe i efektywne wydatkowanie publicznych pieniędzy.

Projekt jest finansowany ze środków PFRON.

Oprac. na podst. strony UP w Warszawie