Treść artykułu

Spotkanie nowego kierownictwa PZN z pracownikami

Spotkanie pracowników z nowym zarządem Polskiego Związku Niewidomych odbyło się 19 października br. w Instytucie Tyflologicznym w Warszawie. Nowe władze zostały wybrane pod koniec września w trakcie XVIII Krajowego Zjazdu Delegatów w Paprotni pod Warszawą.

Przedstawiciele nowo wybranych władz związku − prezes ZG PZN Andrzej Brzeziński oraz wiceprezesi: Elżbieta Brambor (prezes Okręgu Wielkopolskiego), Wojciech Czajkowski (dyrektor Okręgu Świętokrzyskiego), Ilona Juszczyk (wiceprezes Okręgu Śląskiego), Piotr Kopyciński (z Okręgu Kujawsko-Pomorskiego) oraz Przewodnicząca Głównej Komisji Rewizyjnej PZN, Elżbieta Bania (z Okręgu Małopolskiego) i sekretarz, Izabela Hawryłow spotkali się z pracownikami Instytutu Tyflologicznego PZN. Dyrektor Małgorzata Pacholec przedstawiła przybyłym, czym zajmują się poszczególne działy jednostki. Jej wypowiedź uzupełnili kierownicy zespołów. Zaprezentowano również projekty na rzecz osób z dysfunkcją wzroku realizowane w instytucie.