Treść artykułu

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Młodzieży Niewidomej i Słabowidzącej w Chorzowie

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Młodzieży Niewidomej i Słabowidzącej

41-500 Chorzów,
ul. Hajducka 22,
tel./fax (32) 241-49-62
www.sosw.slask.pl

W Ośrodku funkcjonują:

1. 3-letnia Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla młodzieży niewidomej i słabowidzącej w zawodzie – ślusarz z innowacją pedagogiczną dotyczącą wytwarzania zabawek i pamiątek z różnych materiałów.

2. 4-letnie Technikum Masażu i Fizjoterapii dla młodzieży niewidomej i słabowidzącej w zawodzie technik-masażysta.

3. 4-letnie Technikum Administracyjne dla młodzieży niewidomej i słabowidzącej kształcące w zawodzie technik prac biurowych z nowoczesną pracownią komputerową.

4. 2-letnie Policealna Szkoła Masażu i Fizykoterapii kształcące w zawodzie technik masażysta.

Internat wyposażony w nowoczesną pracownię multimedialną i kafejkę internetową. Kształceniu zawodowemu towarzyszy równolegle kompleksowa rewalidacja realizowana w postaci zajęć rehabilitacyjnych. W ramach czasu wolnego proponuje się zajęcia sportowe, turystyczne, muzyczne, kulturalno-oświatowe i komputerowe. w Ośrodku odbywają się zajęcia sportowe organizowane we współpracy z klubem sportowym KS Karolinka a wśród nich – taniec towarzyski, bowling, kręgle klasyczne, strzelectwo, pływanie, piłka nożna itd.; kawiarenka internetowa, zajęcia komputerowe, muzyczne, językowe i teatralne.