Treść artykułu

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Słabowidzących i Niewidomych w Dąbrowie Górniczej

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Słabowidzących i Niewidomych

41-303 Dąbrowa Górnicza – Gołonóg,
ul. Wybickiego 1,
tel./ fax (32) 261-22-45,
e-mail: osw@dabrowa.pl,
www.osw.dabrowa.pl

W Ośrodku działają:

1. Zespół wczesnego wspomagania rozwoju pomagający dzieciom od pierwszych miesięcy życia do siódmego roku życia oraz ich rodzicom.

2. Punkt konsultacyjny udzielający pomocy psychologiczno-pedagogicznej rodzicom dzieci ze schorzeniami wzroku oraz dzieciom.

3. Przedszkole od 4-6 roku życia.

4. Szkoła Podstawowa.

5. Gimnazjum.

6. 3-letnia Zasadnicza Szkoła Zawodowa o kierunkach: ogrodnik, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej.

7. 3-letnie Liceum Ogólnokształcące o kierunku ogólnym.