Treść artykułu

Stół w pracowni, a na nim różne materiały do prac ręcznych - szpikulce, szczotka, aplikacje do przyklejenia.Kobieta odrysowuje z szablonu kształt koła.

Samorządy zawieszają zajęcia w WTZ-ach do 10 kwietnia

Zajęcia w Warsztatach Terapii Zajęciowej oraz innych placówkach pomocy dziennej na mocy decyzji wojewodów będą zawieszone do 10 kwietnia – informuje Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Mimo to zarówno wskazane jednostki, jak i prowadzone przez nie projekty wciąż mogą liczyć na finansowanie.

„Zgodnie z programem przeciwdziałania skutkom epidemii, wdrożonym przez PFRON, można uzyskać dofinansowanie kosztów związanych z zapewnieniem opieki dla osób niepełnosprawnych w warunkach domowych.

Zawieszenie działalności WTZ-ów i innych placówek pomocy dziennej ma na celu ochronę zdrowia i bezpieczeństwa ich uczestników i pracowników. Decyzje wojewodów dotyczące placówek dla osób z niepełnosprawnościami są spójne z prośbą Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o zawieszenie działalności wszelkich placówek wsparcia dziennego, środowiskowych domów samopomocy, żłobków, klubów dziecięcych, centrów integracji społecznej i klubów integracji społecznej oraz dziennych domów i klubów seniora, w tym placówek działających w ramach Programu Senior+” –czytamy w komunikacie na stronie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Źródło: PFRON

Fot. Pixabay