Treść artykułu

Grupa młodych ludzi siedzi przy stole i omawia jakiś problem

Samorządy Wschodniego Mazowsza szkolą się online

26 listopada 2020 r. (czwartek) w godz. 11.00–12.30 na platformie ZOOM odbędzie się bezpłatne szkolenie online dla służb samorządowych ze Wschodniego Mazowsza – starostów, burmistrzów, pracowników ośrodków pomocy społecznej, specjalistów w urzędach. Ze względu na pandemię koronawirusa wszystkie szkolenia w projekcie „Widzimy nie tylko oczami” są organizowane w formie zdalnej.

Mimo coraz większej świadomości społecznej dotyczącej problemów osób niewidomych i słabowidzących, dla wielu z nich wizyta w urzędzie wciąż jest stresującym doświadczeniem. A przecież Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami nakłada na podmioty publiczne określone obowiązki w zakresie dostępności architektonicznej, cyfrowej czy informacyjno-komunikacyjnej, a także obliguje do powołania koordynatora dostępności. Dlatego podczas szkolenia nasi specjaliści chcą przekazać pracownikom samorządowym najlepsze praktyki, standardy i przykłady modelowej obsługi interesantów z dysfunkcją wzroku.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o potwierdzenie obecności do 25 listopada br. Zgłoszenie należy wysłać elektronicznie na adres: pzn@pzn.org.pl. Wszelkie szczegóły dotyczące spotkania, w tym link do transmisji, zostaną przekazane uczestnikom indywidualnie na adres mailowy podany w zgłoszeniu. Szczegółowa tematyka szkolenia do pobrania poniżej.

Zapraszamy na stronę internetową projektu: www.widzimy.pzn.org.pl.

„Widzimy nie tylko oczami” – stworzenie modelu koordynowanego wsparcia dla osób tracących wzrok w ich środowisku lokalnym. Projekt pilotażowy dla Wschodniego Mazowsza realizowany przez Instytut Tyflologiczny PZN. Zadanie dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.

Dwa logotypy. Po lewej stronie logo Marki Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej. Na białym tle zielony napis Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej. Po lewej stronie prostokąt obramowany zielonym kolorem, w którego wpisują się kolejno półokręgi: biały, zielony, biały, a kończy je zielona kropka. Obok, po prawej stronie logotyp Marki Mazowsze. Na białym tle znajduje się czerwony napis Mazowsze. Litera M przypomina serce. Poniżej dopisek serce Polski.

Fot. Shutterstock

Pliki do pobrania